Tűzvédelmi Szabályzat

Global-Okt Kft.

Tűzvédelmi Szabályzat

 

A Tűzvédelmi Szabályzat a munkahely egészére kiterjedően határozza meg az alapvető tűzvédelmi szabályokat, továbbá – a létesítmény(ek) sajátosságainak figyelembevételével – jogszabályi keretek között szabályozza a tűzvédelmi tevékenység valamennyi kérdését. 

A Tűzvédelmi Szabályzat készítése kötelező:

 • 5 munkavállalónál több munkavállaló foglalkoztatásakor,
 • 50-nél több személy befogadására alkalmas létesítmény működtetésekor,
 • kereskedelmi szálláshelyeken.

A Tűzvédelmi Szabályzatnak tartalmaznia kell:

 • a tűzvédelmi feladatokat ellátó személyek feladatait és kötelezettségeit;
 • a tűzvédelmi szervezet feladatára, felépítésére, működési és irányítási rendjére vonatkozó szabályokat;
 • a tevékenységre és a tevékenység helyszínére vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat;
 • az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli feltételek meghatározására, illetve előzetes egyeztetésére jogosult munkakörök, beosztások felsorolását;
 • a tűzvédelmi oktatással, a tűzvédelmi berendezések kezelésének megismertetésével kapcsolatos feladatokat és a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelményeket;
 • a munkavállalóknak a tűzeset vagy műszaki mentést igénylő esemény esetén végrehajtandó feladatait;
 • a létesítményi tűzoltóság működésének, szolgálatellátásának szabályait;
 • a Szabályzat készítésére kötelezett által üzemeltetett, bérelt épületrész, épület 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiségei esetében a – kiürítési számítással vagy azzal egyenértékű módon igazolt – megengedett maximális befogadóképességet; valamint a megengedett maximális befogadóképességnek megfelelő helyiséghasználat módját és felelősét;
 • szükség szerint Tűzriadó Tervet.

Az illetékes tűzvédelmi hatóság eljárás keretében ellenőrzi a Tűzvédelmi Szabályzat meglétét. Amennyiben az nem készült el, jelentős tűzvédelmi bírságot szab ki.

 

Árajánlat kérése