Tűzvédelmi oktatás

Global-Okt Kft.

Tűzvédelmi oktatás

 

A tűzvédelmi oktatás segít a tűzesetek elkerülésében.

Az oktatás során a munkavállalók megismerik:

 • a munkahely tűzvédelmi jellemzőit,
 • a munkafolyamatok és az áruk tűzveszélyességét,
 • a tűzjelzés módját,
 • a tűz esetén követendő feladatokat,
 • a rendelkezésre álló tűzoltó felszerelések helyes használatát és
 • a munkahelyi Tűzvédelmi Szabályzat előírásait. 

Az oktatás megtartására / megtartatására a munkáltató kötelezett

 • A tűzvédelmi oktatást évenként meg kell ismételni,
 • az új belépőket előzetes oktatásban kell részesíteni,
 • minden esetben az oktatási naplóban dokumentálni szükséges. 

Tűzvédelmi oktatási anyag – az oktatás rövid tartalmi vázlata a helyi belső szabályozások figyelembevétele mellett

 • munkavállalók tűzvédelemmel kapcsolatos feladatai,
 • tűzjelzés, tűzoltás,
 • dohányzásra vonatkozó előírások,
 • az egyes helyiségek használatára vonatkozó előírások,
 • tárolásra vonatkozó előírások,
 • éghető anyagok használata,
 • kézi tűzoltó készülék működésének bemutatása,
 • biztonsági jelzések, feliratok,
 • menekülési útvonalak ismertetése.

Az illetékes tűzvédelmi hatóság ellenőrzi az oktatás megtörténtét, elmaradás esetén 30 000 Ft-tól 1 500 000 Ft-ig terjedő bírságot szabhat ki.

 

Árajánlat kérése