Tűzriadó Terv

Global-Okt Kft.

Tűzriadó Terv

 

A Tűzriadó Terv a Tűzvédelmi Szabályzat egyik melléklete, ennek ellenére célszerű azt külön kezelni.

Tűzriadó Terv készítése a jogszabály alapján meghatározott esetekben kötelező.

A Tűzriadó Tervnek tartalmaznia kell:

  • a tűzjelzés módját;
  • a tűzoltóság, valamint az épületrészben, épületben, szabadtéren tartózkodó veszélyeztetett személyek riasztási rendjét, az épület, szabadtér elhagyásának módját;
  • a tűz esetén a munkavállalók szükséges tennivalóit (tűzvédelmi berendezés kezelése, tűzoltás és mentés, rendfenntartás, technológiai folyamat leállítása, áramtalanítás stb.);
  • a főbb veszélyforrások megnevezését (utalással a védekezési szabályokra);
  • a létesítmény helyszínrajzát, az épület, épületrész szintenkénti alaprajzait a tűzvédelmi szempontból fontos berendezések (eszközök), központi elzárók (kapcsolók), a vízszerzési helyek és az egyéb oltóanyagtároló helyek, a veszélyforrások, a kiürítési útvonalak, a helyiségek megengedett maximális befogadóképességének megjelölésével.

Az illetékes tűzvédelmi hatóság eljárása keretében ellenőrzi a Tűzriadó Terv meglétét. Amennyiben az nem készült el, jelentős tűzvédelmi bírságot szab ki.

 

Árajánlat kérése