Tűzriadó gyakorlat

Global-Okt Kft.

Tűzriadó gyakorlat megtartása

 

A tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII.6.) BM rendelet 4.§ (4) értelmében:

„A Tűzriadó Tervben foglaltak végrehajtását szükség szerint, de legalább évente az érintettekkel gyakoroltatni, annak eredményét értékelni és azt írásban rögzíteni kell.

A gyakorlat során tapasztalt hibák, hiányosságok megszüntetésére 15 napon belül írásban intézkedni kell.

A tervezett gyakorlatról annak időpontja előtt legalább 15 nappal, továbbá a gyakorlat bejelentett időpontjával kapcsolatos változásról a tűzvédelmi hatóságot értesíteni kell.”

A Tűzriadó terv tartalmazza:

  • a tűzjelzés módját;
  • a tűzoltóság, valamint az épületrészben, épületben, szabadtéren tartózkodó veszélyeztetett személyek riasztási rendjét, az épület, szabadtér elhagyásának módját;
  • a tűz esetén a munkavállalók szükséges tennivalóit (tűzvédelmi berendezés kezelése, tűzoltás és mentés, rendfenntartás, technológiai folyamat leállítása, áramtalanítás stb.);
  • a főbb veszélyforrások megnevezését (utalással a védekezési szabályokra);
  • a létesítmény helyszínrajzát, az épület, épületrész szintenkénti alaprajzait a tűzvédelmi szempontból fontos berendezések (eszközök), központi elzárók (kapcsolók), a vízszerzési helyek és az egyéb oltóanyagtároló helyek, a veszélyforrások, a kiürítési útvonalak,
    a helyiségek megengedett maximális befogadóképességének megjelölésével.

A tűzriadót az illetékes tűzvédelmi hatóság ellenőrzi.

Miért kérje segítségünket?

Mert nagy gyakorlattal rendelkezünk az ilyen eljárásokban, a szervezési és lebonyolítási teendőkben. Ehhez nagymértékben hozzájárul a tűzvédelmi hatósági területen szerzett több évtizedes tapasztalatunk is.

Tudjuk mire kell figyelni, mik a „kényes” pontok, mitől válik gördülékennyé egy ilyen gyakorlat és nem utolsósorban a megfelelő dokumentálásáról is gondoskodunk.

 

Árajánlat kérése