Tűzeset kivizsgálása

Global-Okt Kft.

Részvétel tűzeset kivizsgálásában

 

A tűzvizsgálat a tűz keletkezési idejének, helyének és okának felderítésére irányuló hatósági tevékenység, célja olyan tűzmegelőzési, tűzoltási beavatkozási tapasztalatok megszerzése, következtetések levonása, amelyek alkalmasak a tűzmegelőzési ismeretek bővítésére és
a mentési beavatkozási feltételek javítására.

A tűzvizsgálat hivatalból induló hatósági eljárás, az ügyfél kérelmére tűzvizsgálati eljárás megindítására a jelenleg hatályos jogszabályok nem adnak lehetőséget.

Az I. fokú tűzvizsgálati hatósági eljárás lefolytatására jogszabályban meghatározott esetekben a területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság jogosult.

Az eljárás megindításának okai:

  • a tűzesettel összefüggésben bűncselekmény gyanúja merül fel,
  • a tűzeset következtében haláleset történt,
  • a tűzeset minősített riasztási fokozata III-as vagy annál magasabb volt,
  • a hatóság vezetője szakmai szempontból indokoltnak tartja.

A tűzvizsgálat során minden esetben tűzeseti helyszíni szemlét kell lefolytatni. Az eljárás során a hatóság a szakmai szempontok figyelembevételével választja meg az alkalmazandó bizonyítási eszközeit, például fényképeket készít, iratok bemutatását kéri az ügyféltől, nyilatkoztatja az ügyfelet, tanúkat hallgat meg, szakértőt rendel ki, szükség szerint bizonyítékot foglal le.

A hatóság az ügy érdemében határozatot hoz. A tűzvizsgálati eljárás esetében ez a tűzvizsgálati jelentés. A tűzvizsgálati jelentés rövid, közérthető formában tartalmazza a tűz keletkezéséhez vezető folyamatra, tűz terjedésére vonatkozó megállapításokat. A tűzvizsgálati jelentés az Ön számára jogot, kötelezettséget nem állapít meg.

Önnek lehetősége van arra, hogy a tűzvizsgálati jelentésben foglaltak ellen fellebbezzen.
A fellebbezési jog nincs meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel a döntést sérelmesnek tartja.

Megbízás esetén Önt képviseljük a teljes eljárás során. Részt veszünk a helyszíni szemlén,
a hatóság által kért iratokat prezentáljuk, a hatóság által feltett kérdésekre válaszolunk.

Ha segítségre van szüksége, forduljon hozzánk bizalommal!

 

Árajánlat kérése