Társasházi dokumentumok

Global-Okt Kft.

Társasházakra vonatkozó dokumentációk

 

Minden társasházra és annak lakóira igaz, hogy kötelesek az általános érvényű tűzvédelmi használati szabályokat betartani.

A társasházakban élők felelőssége nagyobb, mint a családi házak tulajdonosaié, hiszen itt egyetlen hiba is vétlen embertársaink életét veszélyezteti. A társasházak megelőző tűzvédelme éppen ezért közösségi érdek, amelyből minden egyénnek egyenlő részt kell vállalnia.

A társasházak tűzvédelme (és egyben ezen a területen szolgáltatásaink köre) az alábbiakra terjed ki:

Tűzvédelmi Szabályzat / Tűzvédelmi Házirend készítése

A Társasházi Tűzvédelmi Házirend meglétét a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet 4/A §. írja elő.

Minden, háromszintesnél magasabb, és tíznél több lakást magába foglaló társasháznak rendelkeznie kell vele.

Az épület tulajdonosa, kezelője, közös képviselője, az intézőbizottság elnöke, vagy a lakóház használója felelős a Tűzvédelmi Szabályzat / Tűzvédelmi Házirend meglétéért.

Fontos azonban szem előtt tartani, hogy a Tűzvédelmi Szabályzatot / Tűzvédelmi Házirendet szakszerűen kell elkészíteni, így mindenképpen javasoljuk, hogy annak megírását bízzák tűzvédelmi szakemberre. Ezen túlmenően gondoskodni kell az abban foglaltak megismertetéséről, megtartásáról és megtartatásáról, továbbá célszerű évente egy vagy több alkalommal a lakókat annak tartalmáról ismételten tájékoztatni.

A tűzvédelmi hatóság ellenőrzése során vizsgálja az irat meglétét, és az iratban foglaltak szakmai helyességét.

NE FELEDJÉK! 

A lakóépület kezelését végző köteles kidolgozni az épületre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat, a lakók riasztásának, a menekülésnek a lehetséges módozatait,
a felszerelt tűzvédelmi eszközök használatára vonatkozó előírásokat, valamint köteles gondoskodni ezek megismertetéséről, megtartásáról és megtartatásáról.

Ezen túlmenően a lakóépületek kezelőinek feladata a lakók tevékenységének folyamatos figyelemmel kísérése, és esetleges jogszabálysértés (lépcsőházban éghető anyag, motorkerékpár, éghető folyadék tárolás, stb.) esetén azok figyelmeztetése. 

Kézi tűzoltó készülék(ek)

A liftgépházban, valamint az elektromos főelosztó helyiségben kézi tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

A liftgépházban található elektromos berendezések, vezérlő elektronikák miatt ajánlatos gázzal oltó berendezést elhelyezni, az elektromos főkapcsoló helyiségben pedig lehet porral oltó készülék is.

Mivel a “Tűzvédelmi Szabályrendszer” elkészítését tűzvédelmi jogszabály írja elő, így annak hiánya, vagy a benne foglaltak helytelensége megvalósítja az előírások megszegését, tehát bírsággal sújtható.

Több szabálytalanság együttes fennállása esetén a bírság mértéke az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összege, de legfeljebb 10.000.000,- Ft.

A tűzvédelmi bírság megfizetése nem mentesít a büntetőjogi, illetve a polgári jogi felelősség, valamint a tűzvédelmi bírság kiszabására okot adó szabálytalanság megszüntetésének kötelezettsége alól.

A tűzvédelmi bírság ugyanazon tényállás mellett – az azonnal megszüntethető szabálytalanságok kivételével – a tűzvédelmi bírságot kiszabó jogerős határozat közlését követő két hónap elteltével ismételten kiszabható.

Vállalkozásunk 15 éves szakmai tapasztalatával – vállalja többek között társasházak tűzvédelmi szabályrendszerének kidolgozását is.

Amennyiben azt szeretné, hogy társasházuk tűzvédelmi szabályrendszere szakszerűen és precízen legyen elkészítve, keressen bennünket bizalommal!

 

Árajánlat kérése